Sentuhan Penuh Harapan
Proses Kelahiran Khairan Ramadhan Fadly